نظرسنجی
زردبند

شیله‌ی گوڵه‌ هێرۆ

  • مورد مصرف: چاره‌سه‌ری هەوکردنى سيەکان - چاره‌سه‌ری کۆکه‌ - ئاوه‌ڵخۆراکێک خڵت هێنه‌ره‌
  • بیماری: کۆکه‌ - هەوکردنى سيەکان
  • حجم: 120 میلی لیتر
خرید آنلاین