نظرسنجی
زردبند

تنۆکه‌ی خۆراکی مريه‌م گوڵی

  • مورد مصرف: دابه‌زینی تا لە کاتى وەستانى سووڕى مانگانە(قايدە) - کەم¬بوونەوەى ئاره‌ق‌کردن
  • بیماری: عارةقی لةش - گذ گرتنی دةوران زک وةستان
  • حجم: 15 میلی لیتر
خرید آنلاین